תוצאה
קטגוריה
35 / 9
26%
מגדר
87 / 20
23%
כללי
124 / 22
18%
Swim 17/124
Bike 13/124
Run 61/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:26
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:14
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:30
Bike 10.5K 10.50 Km 00:37:46
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:56
Bike 18.5K 18.50 Km 00:51:17
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:42
Bike 24K 24.00 Km 01:01:09
Total Bike 24.00 Km 01:01:09
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:09:40
Run 3.75K 3.75 Km 01:22:34
Run 5K 5.00 Km 01:29:05
Total Run 5.00 Km 01:29:05
מעבר
T1 00:03:45
T2 00:01:30
הצג מפה