תוצאה
קטגוריה
35 / 8
23%
מגדר
87 / 18
21%
כללי
124 / 20
17%
Swim 39/124
Bike 17/124
Run 23/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:07
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:50
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:18
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:49
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:12
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:31
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:17
Bike 24K 24.00 Km 01:03:54
Total Bike 24.00 Km 01:03:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:11:58
Run 3.75K 3.75 Km 01:23:20
Run 5K 5.00 Km 01:28:54
Total Run 5.00 Km 01:28:54
מעבר
T1 00:04:57
T2 00:02:01
הצג מפה