תוצאה
קטגוריה
35 / 7
20%
מגדר
87 / 16
19%
כללי
124 / 17
14%
Swim 23/124
Bike 29/124
Run 19/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:38
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:58
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:43
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:11
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:32
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:29
Bike 24K 24.00 Km 01:03:57
Total Bike 24.00 Km 01:03:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:12:29
Run 3.75K 3.75 Km 01:23:26
Run 5K 5.00 Km 01:28:28
Total Run 5.00 Km 01:28:28
מעבר
T1 00:03:46
T2 00:02:16
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
3 683 עופר גליצקי 01:19:08
4 4013 מאיר טלבי 01:22:20
5 3038 מוטי חלויה 01:25:11
6 2291 עוז שווקי 01:26:38
7 2425 אילן ועלני 01:28:28
8 5880 רון גבור 01:28:54
9 3370 יוחי מילך 01:29:05
10 1274 רן ברלינר 01:29:15
11 4124 מרק פרדמן 01:30:35

רצף זמן