תוצאה
קטגוריה
16 / 1
7%
מגדר
37 / 1
3%
כללי
124 / 15
13%
Swim 12/124
Bike 18/124
Run 37/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:01
Bike 6.5K 6.50 Km 00:30:12
Bike 10.5K 10.50 Km 00:36:45
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:06
Bike 18.5K 18.50 Km 00:50:26
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:15
Bike 24K 24.00 Km 01:00:53
Total Bike 24.00 Km 01:00:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:09:03
Run 3.75K 3.75 Km 01:21:09
Run 5K 5.00 Km 01:27:02
Total Run 5.00 Km 01:27:02
מעבר
T1 00:03:09
T2 00:01:27
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 838 ליאת אטקינס 01:27:02
2 2132 שרון אלמגור 01:28:31
3 2848 קרן גולן 01:31:11
4 3844 עפרה ברששת 01:31:39
5 3806 הילה בק 01:39:49

רצף זמן