תוצאה
קטגוריה
35 / 6
18%
מגדר
87 / 14
17%
כללי
124 / 14
12%
Swim 16/124
Bike 15/124
Run 29/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:10
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:54
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:29
Bike 10.5K 10.50 Km 00:37:44
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:52
Bike 18.5K 18.50 Km 00:51:16
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:40
Bike 24K 24.00 Km 01:01:10
Total Bike 24.00 Km 01:01:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:08:45
Run 3.75K 3.75 Km 01:20:54
Run 5K 5.00 Km 01:26:38
Total Run 5.00 Km 01:26:38
מעבר
T1 00:03:28
T2 00:01:24
הצג מפה