תוצאה
קטגוריה
32 / 7
22%
מגדר
87 / 12
14%
כללי
124 / 12
10%
Swim 52/124
Bike 16/124
Run 8/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:02
Bike 6.5K 6.50 Km 00:33:25
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:49
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:12
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:33
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:22
Bike 24K 24.00 Km 01:04:00
Total Bike 24.00 Km 01:04:00
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:10:58
Run 3.75K 3.75 Km 01:21:19
Run 5K 5.00 Km 01:26:13
Total Run 5.00 Km 01:26:13
מעבר
T1 00:03:33
T2 00:01:21
הצג מפה