תוצאה
קטגוריה
35 / 5
15%
מגדר
87 / 11
13%
כללי
124 / 11
9%
Swim 25/124
Bike 6/124
Run 17/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:47
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:38
Bike 10.5K 10.50 Km 00:37:49
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:55
Bike 18.5K 18.50 Km 00:51:12
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:38
Bike 24K 24.00 Km 01:01:08
Total Bike 24.00 Km 01:01:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:08:57
Run 3.75K 3.75 Km 01:19:58
Run 5K 5.00 Km 01:25:11
Total Run 5.00 Km 01:25:11
מעבר
T1 00:03:20
T2 00:01:47
הצג מפה
דירוג

רצף זמן