תוצאה
קטגוריה
32 / 6
19%
מגדר
87 / 10
12%
כללי
124 / 10
9%
Swim 4/124
Bike 8/124
Run 48/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:12
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:31
Bike 6.5K 6.50 Km 00:27:10
Bike 10.5K 10.50 Km 00:33:20
Bike 14.5K 14.50 Km 00:40:29
Bike 18.5K 18.50 Km 00:46:53
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:43
Bike 24K 24.00 Km 00:57:06
Total Bike 24.00 Km 00:57:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:05:40
Run 3.75K 3.75 Km 01:18:22
Run 5K 5.00 Km 01:24:12
Total Run 5.00 Km 01:24:12
מעבר
T1 00:03:49
T2 00:01:34
הצג מפה