תוצאה
קטגוריה
32 / 5
16%
מגדר
87 / 9
11%
כללי
124 / 9
8%
Swim 11/124
Bike 19/124
Run 14/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:56
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:22:17
Bike 6.5K 6.50 Km 00:29:59
Bike 10.5K 10.50 Km 00:36:41
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:06
Bike 18.5K 18.50 Km 00:50:24
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:03
Bike 24K 24.00 Km 01:00:37
Total Bike 24.00 Km 01:00:37
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:07:55
Run 3.75K 3.75 Km 01:18:50
Run 5K 5.00 Km 01:24:06
Total Run 5.00 Km 01:24:06
מעבר
T1 00:03:46
T2 00:01:13
הצג מפה