תוצאה
קטגוריה
35 / 4
12%
מגדר
87 / 8
10%
כללי
124 / 8
7%
Swim 5/124
Bike 5/124
Run 27/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:13
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:54
Bike 6.5K 6.50 Km 00:27:54
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:11
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:16
Bike 18.5K 18.50 Km 00:47:28
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:44
Bike 24K 24.00 Km 00:57:08
Total Bike 24.00 Km 00:57:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:04:36
Run 3.75K 3.75 Km 01:16:24
Run 5K 5.00 Km 01:22:20
Total Run 5.00 Km 01:22:20
מעבר
T1 00:03:12
T2 00:01:14
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 1352 הירש איתי 01:14:14
2 2642 איתי שורק 01:18:11
3 683 עופר גליצקי 01:19:08
4 4013 מאיר טלבי 01:22:20
5 3038 מוטי חלויה 01:25:11
6 2291 עוז שווקי 01:26:38
7 2425 אילן ועלני 01:28:28
8 5880 רון גבור 01:28:54

רצף זמן