תוצאה
קטגוריה
32 / 4
13%
מגדר
87 / 7
9%
כללי
124 / 7
6%
Swim 9/124
Bike 7/124
Run 16/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:19
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:21:46
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:51
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:57
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:54
Bike 18.5K 18.50 Km 00:48:15
Bike 22.5K 22.50 Km 00:55:39
Bike 24K 24.00 Km 00:58:11
Total Bike 24.00 Km 00:58:11
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:05:24
Run 3.75K 3.75 Km 01:16:17
Run 5K 5.00 Km 01:21:52
Total Run 5.00 Km 01:21:52
מעבר
T1 00:02:49
T2 00:01:15
הצג מפה