תוצאה
קטגוריה
35 / 3
9%
מגדר
87 / 6
7%
כללי
124 / 6
5%
Swim 6/124
Bike 12/124
Run 4/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:14:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:21:11
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:22
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:49
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:55
Bike 18.5K 18.50 Km 00:48:17
Bike 22.5K 22.50 Km 00:55:39
Bike 24K 24.00 Km 00:58:09
Total Bike 24.00 Km 00:58:09
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:04:22
Run 3.75K 3.75 Km 01:14:14
Run 5K 5.00 Km 01:19:08
Total Run 5.00 Km 01:19:08
מעבר
T1 00:02:28
T2 00:01:00
הצג מפה
דירוג

רצף זמן