תוצאה
קטגוריה
35 / 2
6%
מגדר
87 / 5
6%
כללי
124 / 5
5%
Swim 8/124
Bike 9/124
Run 2/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:39
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:21:16
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:23
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:48
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:55
Bike 18.5K 18.50 Km 00:48:16
Bike 22.5K 22.50 Km 00:55:38
Bike 24K 24.00 Km 00:58:11
Total Bike 24.00 Km 00:58:11
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:04:21
Run 3.75K 3.75 Km 01:13:37
Run 5K 5.00 Km 01:18:11
Total Run 5.00 Km 01:18:11
מעבר
T1 00:03:20
T2 00:01:18
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 1352 הירש איתי 01:14:14
2 2642 איתי שורק 01:18:11
3 683 עופר גליצקי 01:19:08
4 4013 מאיר טלבי 01:22:20
5 3038 מוטי חלויה 01:25:11
6 2291 עוז שווקי 01:26:38

רצף זמן