תוצאה
קטגוריה
32 / 3
10%
מגדר
87 / 4
5%
כללי
124 / 4
4%
Swim 7/124
Bike 4/124
Run 3/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:54
Bike 6.5K 6.50 Km 00:27:54
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:10
Bike 14.5K 14.50 Km 00:41:17
Bike 18.5K 18.50 Km 00:47:27
Bike 22.5K 22.50 Km 00:54:44
Bike 24K 24.00 Km 00:57:03
Total Bike 24.00 Km 00:57:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:03:34
Run 3.75K 3.75 Km 01:12:58
Run 5K 5.00 Km 01:17:41
Total Run 5.00 Km 01:17:41
מעבר
T1 00:02:34
T2 00:01:19
הצג מפה