תוצאה
קטגוריה
35 / 1
3%
מגדר
87 / 1
2%
כללי
124 / 1
1%
Swim 1/124
Bike 1/124
Run 5/124
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:17:58
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:51
Bike 10.5K 10.50 Km 00:31:00
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:51
Bike 18.5K 18.50 Km 00:43:53
Bike 22.5K 22.50 Km 00:50:57
Bike 24K 24.00 Km 00:53:13
Total Bike 24.00 Km 00:53:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:59:31
Run 3.75K 3.75 Km 01:09:26
Run 5K 5.00 Km 01:14:14
Total Run 5.00 Km 01:14:14
מעבר
T1 00:02:30
T2 00:01:01
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 1352 הירש איתי 01:14:14
2 2642 איתי שורק 01:18:11
3 683 עופר גליצקי 01:19:08
4 4013 מאיר טלבי 01:22:20
5 3038 מוטי חלויה 01:25:11

רצף זמן