תוצאה
קטגוריה
50 / 47
94%
מגדר
101 / 92
92%
כללי
114 / 104
92%
Swim 94/114
Bike 93/114
Run 101/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:17:45
Swim 1.5K 1500 m 00:36:52
Total Swim 1500 m 00:36:52
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:50:05
Bike 6.5K 6.50 Km 00:58:41
Bike 10.5K 10.50 Km 01:06:24
Bike 14.5K 14.50 Km 01:14:57
Bike 18.5K 18.50 Km 01:22:45
Bike 22.5K 22.50 Km 01:31:22
Bike 26.5K 26.50 Km 01:39:13
Bike 30.5K 30.50 Km 01:48:14
Bike 34.5K 34.50 Km 01:56:12
Bike 38.5K 38.50 Km 02:05:45
Bike 40K 40.00 Km 02:08:52
Total Bike 40.00 Km 02:08:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:20:29
Run 3.75K 3.75 Km 02:34:27
Run 6.25K 6.25 Km 02:49:46
Run 10K 10.00 Km 03:12:37
Total Run 10.00 Km 03:12:37
מעבר
T1 00:07:19
T2 00:04:21
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
43 2598 תמיר הקר 03:08:46
44 7814 שי חנן 03:09:24
45 3730 נאור אוריין 03:10:07
46 7780 איתי לקסר 03:10:16
47 2341 שי אלגם 03:12:37
48 7787 גל בוסקילה 03:19:27
49 2368 רועי הרשמן 03:22:45
50 2301 דוד סלומון 03:24:10

רצף זמן