תוצאה
קטגוריה
37 / 26
71%
מגדר
101 / 64
64%
כללי
114 / 69
61%
Swim 61/114
Bike 26/114
Run 104/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:43
Swim 1.5K 1500 m 00:34:58
Total Swim 1500 m 00:34:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:45:26
Bike 6.5K 6.50 Km 00:52:42
Bike 10.5K 10.50 Km 00:59:19
Bike 14.5K 14.50 Km 01:06:27
Bike 18.5K 18.50 Km 01:13:03
Bike 22.5K 22.50 Km 01:20:11
Bike 26.5K 26.50 Km 01:26:26
Bike 30.5K 30.50 Km 01:33:35
Bike 34.5K 34.50 Km 01:39:56
Bike 38.5K 38.50 Km 01:47:22
Bike 40K 40.00 Km 01:50:13
Total Bike 40.00 Km 01:50:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:01:12
Run 3.75K 3.75 Km 02:15:00
Run 6.25K 6.25 Km 02:29:35
Run 8.75K 8.75 Km 02:46:26
Run 10K 10.00 Km 02:54:31
Total Run 10.00 Km 02:54:31
מעבר
T1 00:05:29
T2 00:03:41
הצג מפה
דירוג

רצף זמן