תוצאה
קטגוריה
37 / 23
63%
מגדר
101 / 58
58%
כללי
114 / 61
54%
Swim 20/114
Bike 43/114
Run 98/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:51
Swim 1.5K 1500 m 00:30:27
Total Swim 1500 m 00:30:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:40:19
Bike 6.5K 6.50 Km 00:48:07
Bike 10.5K 10.50 Km 00:55:13
Bike 14.5K 14.50 Km 01:02:51
Bike 18.5K 18.50 Km 01:09:49
Bike 22.5K 22.50 Km 01:17:18
Bike 26.5K 26.50 Km 01:23:59
Bike 30.5K 30.50 Km 01:31:39
Bike 34.5K 34.50 Km 01:38:14
Bike 38.5K 38.50 Km 01:46:18
Bike 40K 40.00 Km 01:49:02
Total Bike 40.00 Km 01:49:02
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:59:25
Run 3.75K 3.75 Km 02:13:55
Run 6.25K 6.25 Km 02:28:44
Run 8.75K 8.75 Km 02:44:03
Run 10K 10.00 Km 02:51:36
Total Run 10.00 Km 02:51:36
מעבר
T1 00:04:35
T2 00:02:16
הצג מפה
דירוג

רצף זמן