תוצאה
קטגוריה
14 / 8
58%
מגדר
101 / 53
53%
כללי
114 / 56
50%
Swim 17/114
Bike 76/114
Run 72/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:13:59
Swim 1.5K 1500 m 00:29:03
Total Swim 1500 m 00:29:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:39:20
Bike 6.5K 6.50 Km 00:47:43
Bike 10.5K 10.50 Km 00:55:08
Bike 14.5K 14.50 Km 01:03:10
Bike 18.5K 18.50 Km 01:10:31
Bike 22.5K 22.50 Km 01:18:55
Bike 26.5K 26.50 Km 01:26:16
Bike 30.5K 30.50 Km 01:34:54
Bike 34.5K 34.50 Km 01:42:10
Bike 38.5K 38.50 Km 01:51:18
Bike 40K 40.00 Km 01:54:10
Total Bike 40.00 Km 01:54:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:03:04
Run 3.75K 3.75 Km 02:15:54
Run 6.25K 6.25 Km 02:29:19
Run 8.75K 8.75 Km 02:42:55
Run 10K 10.00 Km 02:49:30
Total Run 10.00 Km 02:49:30
מעבר
T1 00:04:44
T2 00:02:04
הצג מפה