תוצאה
קטגוריה
50 / 12
24%
מגדר
101 / 34
34%
כללי
114 / 35
31%
Swim 53/114
Bike 48/114
Run 31/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:31
Swim 1.5K 1500 m 00:34:28
Total Swim 1500 m 00:34:28
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:44:36
Bike 6.5K 6.50 Km 00:52:37
Bike 10.5K 10.50 Km 00:59:44
Bike 14.5K 14.50 Km 01:07:38
Bike 18.5K 18.50 Km 01:14:44
Bike 22.5K 22.50 Km 01:22:19
Bike 26.5K 26.50 Km 01:29:02
Bike 30.5K 30.50 Km 01:36:41
Bike 34.5K 34.50 Km 01:43:36
Bike 38.5K 38.50 Km 01:51:54
Bike 40K 40.00 Km 01:54:35
Total Bike 40.00 Km 01:54:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:02:38
Run 3.75K 3.75 Km 02:14:02
Run 6.25K 6.25 Km 02:25:53
Run 8.75K 8.75 Km 02:37:51
Run 10K 10.00 Km 02:43:43
Total Run 10.00 Km 02:43:43
מעבר
T1 00:04:53
T2 00:02:09
הצג מפה