תוצאה
קטגוריה
50 / 10
20%
מגדר
101 / 28
28%
כללי
114 / 28
25%
Swim 35/114
Bike 33/114
Run 27/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:19
Swim 1.5K 1500 m 00:32:15
Total Swim 1500 m 00:32:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:42:14
Bike 6.5K 6.50 Km 00:49:49
Bike 10.5K 10.50 Km 00:56:37
Bike 14.5K 14.50 Km 01:04:01
Bike 18.5K 18.50 Km 01:10:44
Bike 22.5K 22.50 Km 01:18:06
Bike 26.5K 26.50 Km 01:24:52
Bike 30.5K 30.50 Km 01:32:34
Bike 34.5K 34.50 Km 01:39:07
Bike 38.5K 38.50 Km 01:46:57
Bike 40K 40.00 Km 01:49:40
Total Bike 40.00 Km 01:49:40
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:57:57
Run 3.75K 3.75 Km 02:09:20
Run 6.25K 6.25 Km 02:21:00
Run 8.75K 8.75 Km 02:32:35
Run 10K 10.00 Km 02:38:18
Total Run 10.00 Km 02:38:18
מעבר
T1 00:05:06
T2 00:01:57
הצג מפה