תוצאה
קטגוריה
14 / 5
36%
מגדר
101 / 25
25%
כללי
114 / 25
22%
Swim 18/114
Bike 51/114
Run 16/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:48
Swim 1.5K 1500 m 00:30:57
Total Swim 1500 m 00:30:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:38:50
Bike 6.5K 6.50 Km 00:46:40
Bike 10.5K 10.50 Km 00:53:57
Bike 14.5K 14.50 Km 01:01:34
Bike 18.5K 18.50 Km 01:08:48
Bike 22.5K 22.50 Km 01:16:52
Bike 26.5K 26.50 Km 01:24:00
Bike 30.5K 30.50 Km 01:32:20
Bike 34.5K 34.50 Km 01:39:08
Bike 38.5K 38.50 Km 01:47:00
Bike 40K 40.00 Km 01:49:36
Total Bike 40.00 Km 01:49:36
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:56:27
Run 3.75K 3.75 Km 02:07:33
Run 6.25K 6.25 Km 02:18:51
Run 8.75K 8.75 Km 02:30:20
Run 10K 10.00 Km 02:35:40
Total Run 10.00 Km 02:35:40
מעבר
T1 00:02:54
T2 00:01:12
הצג מפה