תוצאה
קטגוריה
50 / 7
15%
מגדר
101 / 20
20%
כללי
114 / 20
18%
Swim 11/114
Bike 35/114
Run 26/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:13:39
Swim 1.5K 1500 m 00:28:11
Total Swim 1500 m 00:28:11
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:36:50
Bike 6.5K 6.50 Km 00:44:19
Bike 10.5K 10.50 Km 00:51:48
Bike 14.5K 14.50 Km 00:58:58
Bike 18.5K 18.50 Km 01:05:43
Bike 22.5K 22.50 Km 01:13:13
Bike 26.5K 26.50 Km 01:19:47
Bike 30.5K 30.50 Km 01:27:16
Bike 34.5K 34.50 Km 01:33:56
Bike 38.5K 38.50 Km 01:41:54
Bike 40K 40.00 Km 01:44:41
Total Bike 40.00 Km 01:44:41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:52:02
Run 3.75K 3.75 Km 02:03:14
Run 6.25K 6.25 Km 02:14:47
Run 8.75K 8.75 Km 02:26:50
Run 10K 10.00 Km 02:33:01
Total Run 10.00 Km 02:33:01
מעבר
T1 00:03:58
T2 00:01:06
הצג מפה
דירוג