תוצאה
קטגוריה
50 / 6
12%
מגדר
101 / 12
12%
כללי
114 / 12
11%
Swim 26/114
Bike 16/114
Run 8/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:16
Swim 1.5K 1500 m 00:32:08
Total Swim 1500 m 00:32:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:40:35
Bike 6.5K 6.50 Km 00:47:45
Bike 10.5K 10.50 Km 00:54:12
Bike 14.5K 14.50 Km 01:01:13
Bike 18.5K 18.50 Km 01:07:45
Bike 22.5K 22.50 Km 01:14:52
Bike 26.5K 26.50 Km 01:21:22
Bike 30.5K 30.50 Km 01:28:23
Bike 34.5K 34.50 Km 01:34:45
Bike 38.5K 38.50 Km 01:42:26
Bike 40K 40.00 Km 01:44:55
Total Bike 40.00 Km 01:44:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:51:45
Run 3.75K 3.75 Km 02:01:56
Run 6.25K 6.25 Km 02:12:18
Run 8.75K 8.75 Km 02:22:48
Run 10K 10.00 Km 02:28:04
Total Run 10.00 Km 02:28:04
מעבר
T1 00:04:01
T2 00:01:18
הצג מפה