תוצאה
קטגוריה
37 / 4
11%
מגדר
101 / 11
11%
כללי
114 / 11
10%
Swim 16/114
Bike 13/114
Run 12/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:14:12
Swim 1.5K 1500 m 00:28:54
Total Swim 1500 m 00:28:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:38:05
Bike 6.5K 6.50 Km 00:45:14
Bike 10.5K 10.50 Km 00:51:55
Bike 14.5K 14.50 Km 00:58:56
Bike 18.5K 18.50 Km 01:05:09
Bike 22.5K 22.50 Km 01:11:48
Bike 26.5K 26.50 Km 01:18:09
Bike 30.5K 30.50 Km 01:25:14
Bike 34.5K 34.50 Km 01:31:46
Bike 38.5K 38.50 Km 01:39:14
Bike 40K 40.00 Km 01:41:46
Total Bike 40.00 Km 01:41:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:49:07
Run 3.75K 3.75 Km 01:59:34
Run 6.25K 6.25 Km 02:10:11
Run 8.75K 8.75 Km 02:21:08
Run 10K 10.00 Km 02:26:48
Total Run 10.00 Km 02:26:48
מעבר
T1 00:04:24
T2 00:01:39
הצג מפה
דירוג