תוצאה
קטגוריה
50 / 5
10%
מגדר
101 / 10
10%
כללי
114 / 10
9%
Swim 34/114
Bike 14/114
Run 4/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:02
Swim 1.5K 1500 m 00:33:50
Total Swim 1500 m 00:33:50
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:41:51
Bike 6.5K 6.50 Km 00:49:07
Bike 10.5K 10.50 Km 00:55:43
Bike 14.5K 14.50 Km 01:02:06
Bike 18.5K 18.50 Km 01:08:38
Bike 22.5K 22.50 Km 01:15:53
Bike 26.5K 26.50 Km 01:22:34
Bike 30.5K 30.50 Km 01:29:59
Bike 34.5K 34.50 Km 01:36:09
Bike 38.5K 38.50 Km 01:43:26
Bike 40K 40.00 Km 01:45:52
Total Bike 40.00 Km 01:45:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:52:15
Run 3.75K 3.75 Km 02:01:43
Run 6.25K 6.25 Km 02:11:21
Run 8.75K 8.75 Km 02:21:13
Run 10K 10.00 Km 02:26:07
Total Run 10.00 Km 02:26:07
מעבר
T1 00:03:31
T2 00:01:15
הצג מפה