תוצאה
קטגוריה
50 / 4
8%
מגדר
101 / 8
8%
כללי
114 / 8
8%
Swim 6/114
Bike 6/114
Run 17/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:43
Swim 1.5K 1500 m 00:26:04
Total Swim 1500 m 00:26:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:34:07
Bike 6.5K 6.50 Km 00:41:15
Bike 10.5K 10.50 Km 00:47:30
Bike 14.5K 14.50 Km 00:54:11
Bike 18.5K 18.50 Km 01:00:25
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:06
Bike 26.5K 26.50 Km 01:13:23
Bike 30.5K 30.50 Km 01:20:17
Bike 34.5K 34.50 Km 01:26:21
Bike 38.5K 38.50 Km 01:33:30
Bike 40K 40.00 Km 01:35:57
Total Bike 40.00 Km 01:35:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:43:02
Run 3.75K 3.75 Km 01:53:54
Run 6.25K 6.25 Km 02:05:37
Run 8.75K 8.75 Km 02:16:40
Run 10K 10.00 Km 02:22:12
Total Run 10.00 Km 02:22:12
מעבר
T1 00:03:28
T2 00:01:08
הצג מפה