תוצאה
קטגוריה
50 / 3
6%
מגדר
101 / 7
7%
כללי
114 / 7
7%
Swim 9/114
Bike 30/114
Run 3/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:13:07
Swim 1.5K 1500 m 00:27:11
Total Swim 1500 m 00:27:11
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:35:27
Bike 6.5K 6.50 Km 00:43:20
Bike 10.5K 10.50 Km 00:50:19
Bike 14.5K 14.50 Km 00:58:00
Bike 18.5K 18.50 Km 01:04:44
Bike 22.5K 22.50 Km 01:11:48
Bike 26.5K 26.50 Km 01:18:07
Bike 30.5K 30.50 Km 01:25:14
Bike 34.5K 34.50 Km 01:31:45
Bike 38.5K 38.50 Km 01:39:13
Bike 40K 40.00 Km 01:41:39
Total Bike 40.00 Km 01:41:39
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:47:45
Run 3.75K 3.75 Km 01:57:13
Run 6.25K 6.25 Km 02:07:13
Run 8.75K 8.75 Km 02:17:06
Run 10K 10.00 Km 02:21:53
Total Run 10.00 Km 02:21:53
מעבר
T1 00:03:15
T2 00:00:59
הצג מפה