תוצאה
קטגוריה
50 / 2
4%
מגדר
101 / 6
6%
כללי
114 / 6
6%
Swim 3/114
Bike 9/114
Run 10/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 1.5K 1500 m 00:26:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:33:32
Bike 6.5K 6.50 Km 00:40:26
Bike 10.5K 10.50 Km 00:46:39
Bike 14.5K 14.50 Km 00:53:30
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:53
Bike 22.5K 22.50 Km 01:06:43
Bike 26.5K 26.50 Km 01:13:10
Bike 30.5K 30.50 Km 01:20:09
Bike 34.5K 34.50 Km 01:26:22
Bike 38.5K 38.50 Km 01:33:32
Bike 40K 40.00 Km 01:36:00
Total Bike 40.00 Km 01:36:00
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:42:33
Run 3.75K 3.75 Km 01:53:14
Run 6.25K 6.25 Km 02:04:07
Run 8.75K 8.75 Km 02:14:57
Run 10K 10.00 Km 02:20:26
Total Run 10.00 Km 02:20:26
מעבר
T1 00:02:46
T2 00:01:01
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2328 צחי הבר 02:17:26
2 1360 אסף שמר 02:20:26
3 799 אבי קדוש 02:21:53
4 6334 אסף שרייר 02:22:12
5 3924 אלי 74 כהן 02:26:07
6 3910 גיא קריפלד 02:28:04

רצף זמן