תוצאה
קטגוריה
50 / 1
2%
מגדר
101 / 2
2%
כללי
114 / 2
2%
Swim 1/114
Bike 12/114
Run 5/114
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:07
Swim 1.5K 1500 m 00:25:05
Total Swim 1500 m 00:25:05
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:32:17
Bike 6.5K 6.50 Km 00:39:22
Bike 10.5K 10.50 Km 00:45:49
Bike 14.5K 14.50 Km 00:52:49
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:20
Bike 22.5K 22.50 Km 01:06:29
Bike 26.5K 26.50 Km 01:13:03
Bike 30.5K 30.50 Km 01:20:11
Bike 34.5K 34.50 Km 01:26:30
Bike 38.5K 38.50 Km 01:33:39
Bike 40K 40.00 Km 01:36:08
Total Bike 40.00 Km 01:36:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:42:06
Run 3.75K 3.75 Km 01:51:50
Run 6.25K 6.25 Km 02:01:58
Run 8.75K 8.75 Km 02:12:23
Run 10K 10.00 Km 02:17:26
Total Run 10.00 Km 02:17:26
מעבר
T1 00:02:44
T2 00:00:53
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2328 צחי הבר 02:17:26
2 1360 אסף שמר 02:20:26
3 799 אבי קדוש 02:21:53
4 6334 אסף שרייר 02:22:12
5 3924 אלי 74 כהן 02:26:07

רצף זמן