תוצאה
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
11 / 8
73%
כללי
40 / 28
70%
Swim 31/40
Bike 30/40
Run 28/40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:42
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:20:50
Bike 6.5K 6.50 Km 00:28:32
Bike 10.5K 10.50 Km 00:35:35
Bike 14.5K 14.50 Km 00:43:13
Bike 18.5K 18.50 Km 00:50:15
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:05
Bike 24K 24.00 Km 01:00:44
Total Bike 24.00 Km 01:00:44
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:07:04
Run 3.75K 3.75 Km 01:17:31
Run 5K 5.00 Km 01:22:38
Total Run 5.00 Km 01:22:38
מעבר
T1 00:02:17
T2 00:00:53
הצג מפה