תוצאה
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
11 / 3
28%
כללי
40 / 17
43%
Swim 23/40
Bike 18/40
Run 14/40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:12:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:18:42
Bike 6.5K 6.50 Km 00:25:45
Bike 10.5K 10.50 Km 00:32:26
Bike 14.5K 14.50 Km 00:39:41
Bike 18.5K 18.50 Km 00:46:18
Bike 22.5K 22.50 Km 00:53:30
Bike 24K 24.00 Km 00:55:55
Total Bike 24.00 Km 00:55:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:01:40
Run 3.75K 3.75 Km 01:11:00
Run 5K 5.00 Km 01:15:30
Total Run 5.00 Km 01:15:30
מעבר
T1 00:02:16
T2 00:00:51
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 6337 אריאס עדי 01:14:24
2 4857 שירה אורן 01:15:30
3 3266 יהלי רוכל 01:16:28
4 4862 שחר לרר 01:17:40
5 4439 ליה פדרבוש 01:18:28
6 5452 גל חדש 01:22:38

רצף זמן