תוצאה
קטגוריה
25 / 11
44%
מגדר
29 / 14
49%
כללי
40 / 16
40%
Swim 14/40
Bike 24/40
Run 13/40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:49
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:18:08
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:54
Bike 10.5K 10.50 Km 00:31:47
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:32
Bike 18.5K 18.50 Km 00:45:25
Bike 22.5K 22.50 Km 00:53:23
Bike 24K 24.00 Km 00:55:59
Total Bike 24.00 Km 00:55:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:01:47
Run 3.75K 3.75 Km 01:11:00
Run 5K 5.00 Km 01:15:29
Total Run 5.00 Km 01:15:29
מעבר
T1 00:02:28
T2 00:00:40
הצג מפה