תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
11 / 1
10%
כללי
40 / 12
30%
Swim 15/40
Bike 13/40
Run 10/40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:11:12
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:17:38
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:38
Bike 10.5K 10.50 Km 00:31:00
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:48
Bike 18.5K 18.50 Km 00:44:29
Bike 22.5K 22.50 Km 00:51:27
Bike 24K 24.00 Km 00:54:01
Total Bike 24.00 Km 00:54:01
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:59:29
Run 3.75K 3.75 Km 01:08:19
Run 5K 5.00 Km 01:12:38
Total Run 5.00 Km 01:12:38
מעבר
T1 00:02:07
T2 00:00:50
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 6138 נועה חייט 01:12:38
2 2411 שיר חליוא 01:20:08

רצף זמן