תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
29 / 7
25%
כללי
40 / 7
18%
Swim 7/40
Bike 3/40
Run 8/40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:30
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:24
Bike 6.5K 6.50 Km 00:22:44
Bike 10.5K 10.50 Km 00:28:37
Bike 14.5K 14.50 Km 00:35:09
Bike 18.5K 18.50 Km 00:41:07
Bike 22.5K 22.50 Km 00:47:49
Bike 24K 24.00 Km 00:50:05
Total Bike 24.00 Km 00:50:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:55:22
Run 3.75K 3.75 Km 01:04:00
Run 5K 5.00 Km 01:07:58
Total Run 5.00 Km 01:07:58
מעבר
T1 00:01:58
T2 00:00:41
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 4771 עידן אפסימון 01:06:29
2 2441 אלמוג טבקמן 01:07:44
3 3615 וידר תומר 01:07:58
4 1781 ניר צלח 01:22:51

רצף זמן