תוצאה
קטגוריה
25 / 2
8%
מגדר
29 / 3
11%
כללי
40 / 3
8%
Swim 4/40
Bike 5/40
Run 3/40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:33
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:21
Bike 6.5K 6.50 Km 00:22:43
Bike 10.5K 10.50 Km 00:28:39
Bike 14.5K 14.50 Km 00:35:10
Bike 18.5K 18.50 Km 00:41:09
Bike 22.5K 22.50 Km 00:47:48
Bike 24K 24.00 Km 00:50:04
Total Bike 24.00 Km 00:50:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:55:00
Run 3.75K 3.75 Km 01:02:46
Run 5K 5.00 Km 01:06:39
Total Run 5.00 Km 01:06:39
מעבר
T1 00:01:53
T2 00:00:44
הצג מפה
דירוג

רצף זמן