תוצאה
קטגוריה
56 / 56
100%
מגדר
56 / 56
100%
כללי
79 / 79
100%
Swim 73/79
Bike 76/79
Run 77/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:22:45
Bike 6.5K 6.50 Km 00:35:39
Bike 10.5K 10.50 Km 00:46:16
Bike 14.5K 14.50 Km 00:59:27
Bike 16K 16.00 Km 01:03:04
Total Bike 16.00 Km 01:03:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:12:24
Run 2.5K 2.50 Km 01:21:10
Total Run 2.50 Km 01:21:10
מעבר
T1 00:04:19
T2 00:01:07
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
52 7820 יובל פניכל 01:00:32
53 6274 רועי ברן 01:00:32
54 7829 תירוש איתן 01:10:18
55 3310 אסף דיין 01:11:06
56 3007 לי ים כתב 01:21:10

רצף זמן