תוצאה
קטגוריה
56 / 49
88%
מגדר
56 / 49
88%
כללי
79 / 67
85%
Swim 68/79
Bike 63/79
Run 63/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:44
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:17:21
Bike 6.5K 6.50 Km 00:25:59
Bike 10.5K 10.50 Km 00:33:50
Bike 14.5K 14.50 Km 00:42:37
Bike 16K 16.00 Km 00:45:45
Total Bike 16.00 Km 00:45:45
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:53:22
Run 2.5K 2.50 Km 00:58:59
Total Run 2.50 Km 00:58:59
מעבר
T1 00:03:01
T2 00:01:22
הצג מפה