תוצאה
קטגוריה
56 / 47
84%
מגדר
56 / 47
84%
כללי
79 / 65
83%
Swim 6/79
Bike 72/79
Run 42/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:52
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:14:41
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:52
Bike 10.5K 10.50 Km 00:34:13
Bike 14.5K 14.50 Km 00:43:32
Bike 16K 16.00 Km 00:46:47
Total Bike 16.00 Km 00:46:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:53:09
Run 2.5K 2.50 Km 00:58:30
Total Run 2.50 Km 00:58:30
מעבר
T1
T2 00:00:58
הצג מפה