תוצאה
קטגוריה
56 / 46
83%
מגדר
56 / 46
83%
כללי
79 / 64
82%
Swim 66/79
Bike 61/79
Run 56/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:51
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:17:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:25:02
Bike 10.5K 10.50 Km 00:32:48
Bike 14.5K 14.50 Km 00:40:58
Bike 16K 16.00 Km 00:44:18
Total Bike 16.00 Km 00:44:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:51:29
Run 2.5K 2.50 Km 00:56:59
Total Run 2.50 Km 00:56:59
מעבר
T1 00:02:46
T2 00:01:05
הצג מפה