תוצאה
קטגוריה
23 / 18
79%
מגדר
23 / 18
79%
כללי
79 / 63
80%
Swim 62/79
Bike 56/79
Run 69/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:14
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:26
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:25
Bike 10.5K 10.50 Km 00:32:04
Bike 14.5K 14.50 Km 00:40:03
Bike 16K 16.00 Km 00:42:57
Total Bike 16.00 Km 00:42:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:50:50
Run 2.5K 2.50 Km 00:56:48
Total Run 2.50 Km 00:56:48
מעבר
T1 00:03:07
T2 00:01:19
הצג מפה