תוצאה
קטגוריה
56 / 45
81%
מגדר
56 / 45
81%
כללי
79 / 62
79%
Swim 56/79
Bike 39/79
Run 74/79
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:36
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:06
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:11
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:35
Bike 16K 16.00 Km 00:40:17
Total Bike 16.00 Km 00:40:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:49:22
Run 2.5K 2.50 Km 00:56:25
Total Run 2.50 Km 00:56:25
מעבר
T1
T2 00:01:20
הצג מפה