תוצאה
קטגוריה
56 / 44
79%
מגדר
56 / 44
79%
כללי
79 / 58
74%
Swim 47/79
Bike 52/79
Run 67/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:52
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:39
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:37
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:14
Total Bike 14.50 Km 00:38:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:48:49
Run 2.5K 2.50 Km 00:54:51
Total Run 2.50 Km 00:54:51
מעבר
T1 00:02:48
T2
הצג מפה