תוצאה
קטגוריה
23 / 14
61%
מגדר
23 / 14
61%
כללי
79 / 57
73%
Swim 60/79
Bike 54/79
Run 53/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:21
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:51
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:48
Bike 10.5K 10.50 Km 00:31:42
Bike 14.5K 14.50 Km 00:39:17
Total Bike 14.50 Km 00:39:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:49:02
Run 2.5K 2.50 Km 00:54:35
Total Run 2.50 Km 00:54:35
מעבר
T1 00:02:46
T2
הצג מפה