תוצאה
קטגוריה
56 / 43
77%
מגדר
56 / 43
77%
כללי
79 / 56
71%
Swim 71/79
Bike 41/79
Run 48/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:09:21
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:17:14
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:47
Bike 10.5K 10.50 Km 00:31:44
Bike 14.5K 14.50 Km 00:39:18
Bike 16K 16.00 Km 00:41:56
Total Bike 16.00 Km 00:41:56
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:48:36
Run 2.5K 2.50 Km 00:54:09
Total Run 2.50 Km 00:54:09
מעבר
T1 00:03:12
T2 00:01:13
הצג מפה