תוצאה
קטגוריה
56 / 42
75%
מגדר
56 / 42
75%
כללי
79 / 55
70%
Swim 19/79
Bike 58/79
Run 60/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:24
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:38
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:13
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:39
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:19
Bike 16K 16.00 Km 00:41:14
Total Bike 16.00 Km 00:41:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:48:26
Run 2.5K 2.50 Km 00:54:09
Total Run 2.50 Km 00:54:09
מעבר
T1
T2 00:01:01
הצג מפה