תוצאה
קטגוריה
56 / 41
74%
מגדר
56 / 41
74%
כללי
79 / 54
69%
Swim 67/79
Bike 47/79
Run 54/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:09:00
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:28
Bike 6.5K 6.50 Km 00:24:01
Bike 10.5K 10.50 Km 00:31:17
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:50
Bike 16K 16.00 Km 00:41:29
Total Bike 16.00 Km 00:41:29
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:48:16
Run 2.5K 2.50 Km 00:53:59
Total Run 2.50 Km 00:53:59
מעבר
T1 00:02:40
T2 00:01:09
הצג מפה