תוצאה
קטגוריה
56 / 40
72%
מגדר
56 / 40
72%
כללי
79 / 52
66%
Swim 78/79
Bike 0/79
Run 51/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:46
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:04
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:37
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:36
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:15
Bike 16K 16.00 Km 00:40:58
Total Bike 16.00 Km 00:40:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:47:59
Run 2.5K 2.50 Km 00:53:20
Total Run 2.50 Km 00:53:20
מעבר
T1
T2 00:00:51
הצג מפה