תוצאה
קטגוריה
56 / 39
70%
מגדר
56 / 39
70%
כללי
79 / 51
65%
Swim 58/79
Bike 51/79
Run 45/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:29
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:05
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:38
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:38
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:14
Total Bike 14.50 Km 00:38:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:47:53
Run 2.5K 2.50 Km 00:53:17
Total Run 2.50 Km 00:53:17
מעבר
T1 00:02:32
T2
הצג מפה