תוצאה
קטגוריה
56 / 36
65%
מגדר
56 / 36
65%
כללי
79 / 48
61%
Swim 55/79
Bike 48/79
Run 44/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:16:04
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:39
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:38
Bike 14.5K 14.50 Km 00:38:15
Bike 16K 16.00 Km 00:40:59
Total Bike 16.00 Km 00:40:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:47:28
Run 2.5K 2.50 Km 00:52:49
Total Run 2.50 Km 00:52:49
מעבר
T1
T2 00:00:52
הצג מפה